• banner-05
 • banner-06
 • banner-03
 • banner-07
 • banner-04
 • banner-01
 • banner-02
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Striptease')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Sum and Substance')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Plantaginea')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'So Sweet')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Praying Hands')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Gold Standard')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Krossa Regal')
 • De slakkenmuur om uw slakken te bestrijden

De Nederlandse Hosta Vereniging is een vereniging (ongeveer 275 leden) die zich ten doel stelt de kennis over en de belangstelling voor de hosta te vergroten. De vereniging doet dit door het organiseren van activiteiten zoals excursies, reizen, lezingen e.d.
Het verenigingsorgaan is Het Hostablad, wat tweemaal per jaar verschijnt – in het voorjaar en in het najaar - met daarin artikelen over hosta's, verslagen van verenigingsactiviteiten, hostanieuws, advertenties en uiteraard veel foto's.

Verder is er de nieuwsbrief Hosta Neuzen, die veelal twee keer per jaar verschijnt en waarin onder andere evenementen worden aangekondigd, zoals de excursies naar bijzondere tuinen en kwekerijen, die door vele leden worden bezocht.
Jaarlijks organiseert het bestuur een Hostastudiedag en Ledenvergadering voor haar leden.

 

Laatste nieuws 

De NHV Visie 2018 en de hostaneuzen 56 met uitnodiging voor de jaarvergadering 2019 zijn nu geplaatst. Zie nu ook onze privacy policy

In 2005 is het boekje "Hostaspots", door de NHV onder haar leden verspreid. Hier stonden 25 leden van de NHV in die hun tuin open stelden voor medeleden van de NHV. Op de jaarvergadering van 1 maart 2014 is de nieuwe digitale versie gestart.

Middels de code kunnen leden van de Hostaverenoigng inloggen en bekijken welke leden in Nederland, Belgie en Duistland hun tuin in de Hostaspots hebben gezet. 

Doet U ook mee? Meer weten? Klik hier.

Uitbreiding van het artikel HOSTA's Toen en NU:

We breiden dit artikel uit met deel 5Tetraploïde hosta's. Voor deel 1 tm 4 hebben we veel foto's mogen ontvangen, waarvoor onze dank! Bijna alle hosta's zijn voorzien van een foto. Leden kunnen nu ook foto's voor deel 5 (welke genoemd wordt in dit artikel) opsturen en zodat deze geplaatst kan worden. Zo nodig wordt de foto bewerkt om hem geschikt te maken voor de website.


Contributie 2019:

Voor 1 jaar lidmaatschap inclusief tweemaal het prachtige Hostablad en de Hosta Neuzen betaalt u € 22,50.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.