Agenda 2019

  • 16maart Studiedag en algemene ledenvergadering.
  • 1 juni Zomerexcursie Ons Lustrum in Trompenburg
  • september Najaars-excursie/kwekerijdag.

 


Bent u op de hoogte van een evenement waar de NHV zich goed zou kunnen presenteren? Meld het svp aan het bestuur, we willen de vereniging graag onder de aandacht brengen.